Podle zákona musí mít každý občan České republiky nahlášeno trvalé bydliště a to v objektu, který je určen pro bydlení, individuální rekreaci nebo ubytování. Toto místo musí také být označeno číslem popisným, orientačním nebo identifikačním. Tuto podmínku určuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. Pokud měníte místo trvalého bydliště, musíte se připravit na jednání s úřady a tak trochu se obrnit i trpělivostí. Poradíme vám, jak změnu trvalého bydliště provést.

První kroky vedou na obecní úřad

Jako první krok musíte provést odhlášení z trvalého pobytu a přihlásit se k pobytu na jiném místě. Tuto změnu provádíte na

Trvalé bydliště

Trvalé bydliště

obecním úřadě místa, kde máte mít nové trvalé bydliště. Na úřad si musíte přinést občanský průkaz a doklad o tom, že můžete v novém místě bydliště mít nahlášení trvalý pobyt. Stačí například nájemní smlouva. Ve smlouvě musí být uveden souhlas majitele s tím, že si v bytě či domě necháte udělat trvalé bydliště. Poslouží také kupní smlouva či smlouva darovací, kterou jste nemovitost získali. Dříve byl nutný i výpis z katastru, to již dnes naštěstí neplatí. Na úřadě zaplatíte správní poplatek 50Kč a vyplníte Přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Tímto je změna trvalého bydliště oficiálně na úřadě zařízena. Rozhodně to ale není konce jednání s úřady.

Nový občanský průkaz je na druhém místě!

Mnoho lidí si myslí, že si mohou trvalé bydliště na úřadě odhlásit a tím to pro ně končí. Je to ale velký omyl. Na úřadě vám sice trvalé bydliště změní, ovšem zároveň vám odstřihnou i růžek z občanského průkazu. V si tedy musíte nechat vystavit nový průkaz. Ten si necháte vystavit na úřadě s rozšířenou působností, do kterého územně náleží vaše nové bydliště.

Na co dát pozor

Pokud nedodržíte tento postup, nebude vám změna trvalého bydliště provedena. Zajímavé je, že se můžete k trvalému bydlišti přihlásit i na obecní úřad.