Bydlíte v bytovém domě, ale nedohodli jste se s ostatními vlastníky na vnějším zateplení? Chcete úsporu energie řešit vnitřním zateplením? Co vnitřní zateplení domu obnáší? Jaké jsou jeho výhody a nevýhody?
Náklady na vytápění rok od roku rostou a úměrně tomu se zvyšují i faktury za teplo, které musíme platit. Více než kdy jindy se proto