Bydlíte v bytovém domě, ale nedohodli jste se s ostatními vlastníky na vnějším zateplení? Chcete úsporu energie řešit vnitřním zateplením? Co vnitřní zateplení domu obnáší? Jaké jsou jeho výhody a nevýhody?

Náklady na vytápění rok od roku rostou a úměrně tomu se zvyšují i faktury za teplo, které musíme platit. Více než kdy jindy se proto vyplatí uvažovat o zateplení domu. Na výběr máte z vnějšího nebo vnitřního zateplení domu.

Vnitřní zateplení domu: Čím zateplit?

Pro vnitřní zateplení domu se používají izolační panely, nejčastěji sádrokartonové desky s vrstvou pěnového polystyrenu, který má dobré tepelně-izolační vlastnosti. Aby byla izolace účinná, měla by být tloušťka izolantu (polystyrenu) asi 15 cm.

Vnitřní nebo vnější zateplení domu

Vnitřní zateplení domu není tak časté, jako vnější zateplení. Důvody jsou zřejmé. Ačkoli je vnitřní zateplení levnější, nese s sebou řadu nevýhod:

  • Při vnitřním zateplení vznikají tepelné mosty.
  • Působením dilatačních pohybů, jež jsou způsobeny tepelnou roztažností materiálu, dochází k namáhání původní konstrukce domu.
  • Vnitřním zateplením domu sice ušetříte nějakou tu korunu na vytápění, ale vnější fasáda domu bude stále namáhaná, bude docházet k jejímu opotřebování a bude se snižovat hodnota stavby.
  • Podle odborníků je navíc těžké dobře izolovat budovy zevnitř.
  • Vnitřním zateplením domu se zmenší prostory v interiéru.

Kdy sáhnout po vnitřním zateplení domu

Vnitřní zateplení domu s sebou nese řadu nevýhod. Mohou ovšem nastat situace, kdy není možné dům izolovat zvnějšku: například se nedohodnete s ostatními vlastníky nebo vnější zateplení není možné kvůli tomu, že jde o památkově chráněnou budovu. V těchto případech je možné uvažovat o vnitřním zateplení domu.