Snad každá moderní domácnost se v současné době snaží snížit pravidelné měsíční výdaje. Na snížení výdajů existují různé způsoby a metody. Největší výdaje každé domácnosti jsou v ohřevu teplé vody, ve vytápění a také v odběru elektřiny. Jedním ze způsobů, jak tyto výdaje snížit, je efektivní využití sluneční energie. Sluneční energie může mít pro domácnosti velký přínos, je výkonná a hlavně zdarma. Jak jí využít?

Sluneční energie pro ohřev vody

Solární energie je v dnešní době k ohřevu vody využívána zcela běžně. Teplá a ohřátá voda může být následně využita jak

Slunce

Slunce

do otopných systémů, tak pro fungování domácnosti – umývání, koupání i vaření. Základem jsou, jako u všech solárních systémů, solární panely. Ty mohou být umístěné na volné ploše zahrad nebo na střechách. Panely na střechách mohou zajistit i solární ohřev vody svépomocí, bez nutnosti přísunu elektrické energie. Mohou totiž ohřívat vodu na principu samotížného oběhu vody bez využití oběhového čerpadla. Vše zajistí gravitace.

Elektrárna na střeše pro elektřinu v domácnosti

Další možností je realizace fotovoltaické elektrárny na střeše, která zajistí domácnostem úspory v oblasti odběru elektrické energie ze sítě. V dnešní době, kdy ceny energií rostou a dlouhodobý výhled nenaznačuje, že by se měly zastavit, jsou fotovoltaické elektrárny na střechách rozumným řešením. Pokud bude dlouhodobě špatné počasí, můžete odběr elektřiny z panelů kombinovat s elektřinou ze sítě.

Elektřinu pro sebe i na prodej

Často vyhledávaným druhem je také hybridní fotovoltaická elektrárna. Zde je rozdíl v tom, že vyrobenou elektřinu nespotřebujete jen vy, ale dáváte jí také do sítě. Vyrobenou elektřinu můžete prodávat distributorům a odměnou vám bude výkupní cena nebo zelený bonus. Myslete ale na to, že aktuálně je možné do sítě připojovat střešní fotovoltaické elektrárny do instalovaného výkonu 30 kW.